Loading...

Sains Living Things and Non-Living Things Around Us

MENYIASAT ALAM FIZIKAL----DAYA


DAYA

1.Daya ialah  tolakan dan  tarikan yang dikenakan ke atas sesuatu objek.

2.Daya tidak dapatdiliha t tetapikesannya dapat dilihat dan dirasai. 
3.Daya boleh disukat dengan menggunakanneraca spring.

4.Unityang digunakan bagi menyukat daya ialahNewton (N).

5.Kesan-kesan daya ke atas sesuatu objek adalah seperti berikut. 
(a)Daya boleh mengerakkan objek yang sedang pegun.
(b)Daya boleh mengerakkan objek yang sedang bergerak.
(c)Daya boleh mengubah arah gerakan objek.
(d)Daya boleh mengubah bentuk objek.


6.Objek yang  kenyal akan berubah bentuk apabila daya dikenakan keatasnya. Objek tersebut 
akan kembali ke bentuk asal apabila daya  dialihkan. Contoh objek kenyal ialah getah,
 spring dan span.

         7.Objek tidak kenyal akan berubah bentuk apabila daya dikenakan ke atasnya.Namun begitu,
            perubahan bentuk ini adalah kekal selepas daya dialihkan.
             
8.Objek seperti logam bolehdiregang dan dibengkokkan apabila daya dikenakan ke 
atasnya.  

9. Objek yang rapuh seperti kacadan tembikar akan pecah atau retak apabila daya dikenakan
    ke atasnya.


Gerhana matahari 15 Januari 2010